Gordon Willis

Gordon Willis
28 Mayıs 1931
Astoria, New York, USA
0.63